Estructura empresarial

TRAM és un grup empresarial de transport públic, format per Tramvia Metropolità, SA, Tramvia Metropolità del Besòs, SA, Trambaix UTE i Trambesòs UTE, per a l’explotació́ dels sistemes Trambaix i Trambesòs atorgats per l’Autoritat del Transport Metropolità fins l’any 2032.

Els accionistes de TRAM son organitzacions de referència en el seu sector d’activitat: gestió́ de concessions, operació́ i manteniment de xarxes de transport públic i vies d’alta capacitat, fabricació́ de material mòbil i sistemes en l’àmbit ferroviari i construcció́ d’obra pública.

 

company-image

La nostra missió

Transportar persones en tramvia de forma que els permeti gaudir d’un servei de mobilitat, eficient i respectuós amb la societat i el medi ambient.

La nostra visió

Ser una empresa reconeguda com a model d’excel·lència dins del món de la mobilitat per la seva seguretat, fiabilitat, eficiència, capacitat d’innovació i respecte pel medi ambient i compromesa amb les persones usuàries; una operadora que converteixi el viatge en una experiència satisfactòria.

PRINCIPIS I VALORS

value-image

Identificar i anticipar oportunitats per a la millora dels serveis amb la major eficiencia i l'aprofitament dels recursos en termes de sostenibilitat. 

value-image

Compliment dels principis i valors ètics, tenint en consideració a les persones usuàries, empleades i col·laboradores, sòcies i a la societat en general. 

value-image

Tracte igualitari i no discriminatori per motius econòmics, d'edat, d'origen, religió, sexe o ètnia i una manera de procedir objectiva i imparcial. 

value-image

Les persones que treballen a TRAM són protagonistes, en tot moment, tant de la seva seguretat com de la dels seus companys i companyes i clients i clientes més enllà del compliment i respecte de totes les normes, estàndards i procediments establerts. 

value-image

TRAM entén la qualitat com l'excel·lència en la prestació dels seus serveis. 

value-image

Actitud dialogant i oberta amb información exacta i veraç sobre totes les actuacions. 

value-image

Complir amb les expectatives dels nostres clients.

value-image

Responsabilitat amb si mateixa i amb la resta, en relació a la qualitat del treball realitzat. 

value-image

Comporta l'atenció a les persones de l'organització per aconseguir l'equilibri entre la vida laboral i familiar i el desenvolupament professional. 

value-image

TRAM desenvolupa la seva activitat amb l'objectiu de promoure la sensibilització cap a la preservació del medi ambient.