Es detalla a continuació les anomalies del servei de les nostres línies de TRAM, tot especificant el motiu de la incidència i el temps d'afectació.