post-image

El Tramvia de Barcelona ha fet una donació de 52.000 euros en total a les entitats que treballen amb els diferents col·lectius més vulnerables davant de la situació de pandèmia de coronavirus i la seva malaltia, la COVID-19: persones sense llar, persones de la tercera edat, persones en risc d’exclusió i persones migrades.

Arrels Fundació

TRAM col·labora amb Arrels Fundació per garantir dues dietes saludables i calentes al dia a fins a 200 persones sense llar o que resideixen en pisos tutelats durant dues setmanes aproximadament.

Aquest projecte té per objectiu prevenir els contagis entre aquest col·lectiu durant l’estat d’alarma evitant la concurrència de persones en espais menjador i vetllar pel seu benestar.

Des de 1987, Arrels Fundació ha acompanyat més de 14.700 persones sense llar en el seu camí cap a l’autonomia, oferint orientació i serveis útils d’allotjament, alimentació i atenció social i sanitària.

Creu Roja

El Tramvia també ha col·laborat econòmicament en el Pla Creu Roja Respon a l’emergència per coronavirus per adquirir lots de productes alimentaris i d’higiene valorats en 34€ aproximadament per a 600 persones de la tercera edat.

D’aquesta manera, Creu Roja podrà monitoritzar i evitar els desplaçaments d’aquestes persones vulnerables a la malaltia i que viuen soles o no disposen d’una xarxa de cures. Està previst que els lots cobreixin la alimentació de fins a un mes.

El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja és la xarxa humanitària més gran del món a la qual estan vinculades més de 120 milions de persones de 186 països. Neutral i imparcial, el Moviment ofereix protecció i assistència a persones afectades per desastres naturals i conflictes armats i col·labora amb governs, donants i d’altres organitzacions d’ajuda a col·lectius vulnerables d’arreu del món.

Obra Social Sant Joan de Déu

TRAM ha col·laborat amb la Fundació Bayt Al-Thaqafa, associada a l’Obra Social Sant Joan de Déu, que acull a les persones migrades per ajudar-les a ser ciutadans i ciutadanes de ple dret, sense renunciar a la seva identitat, fomentant l’intercanvi i el diàleg entre les cultures.

El col·lectiu de persones migrades és un dels més perjudicats pel confinament i la suspensió de l’activitat laboral no essencial, conseqüències de la pandèmia de COVID-19. Amb aquesta col·laboració es pretén cobrir part de les necessitats bàsiques de residència, alimentació i higiene de les persones assistides per la Fundació.

Fundació IReS

Per últim, TRAM ha col·laborat amb el ‘Casal en família’ de la Fundació IReS per ajudar a l’entitat en l’esforç que està fent per poder atendre les 27 famílies en risc d’exclusió social inscrites en aquest projecte. Des de ‘Casal en família’ es proporcionen espais i eines a les famílies i els més de 60 infants i joves que en formen part per treballar les habilitats socioafectives i educatives i monitoritzar i pal·liar els entrebancs que es puguin trobar per motius familiar, laborals, econòmics, etc.

La Fundació IReS és una entitat sense ànim de lucre compromesa amb les famílies en situació de vulnerabilitat, que ofereix acompanyament en l'àmbit social, psicològic i educatiu amb l’objectiu de prevenir l’exclusió social.

Totes aquestes aportacions son una extensió de les responsabilitats de TRAM motivades per l’actual emergència sanitària i estat d’alarma, i neixen en el marc del pla de Responsabilitat Social Empresarial del Tramvia Metropolità, que té per objectiu la millora de la societat local i global a través de les relacions institucionals i col·laboracions en els àmbits social, ètic, mediambiental i tecnològic.