post-image

El Tramvia de Barcelona ha rebut la certificació de la seva carta de serveis per part de l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR) convertint-se en el primer transport ferroviari de Catalunya amb aquesta distinció. A més, aquest organisme també ha atorgat a TRAM la certificació en Seguretat Ferroviària Operacional, una certificació voluntària que, a l’estat espanyol, només tenen Metro de Màlaga i Metro Ligero Oeste i que obté per primer cop un operador de transport públic a Catalunya.

L’any 2018, TRAM va publicar la carta de serveis on hi consten fins a 16 compromisos de qualitat del servei, medi ambient, seguretat, atenció al client i responsabilitat social associats cada un d’ells a indicadors de compliment quantificables. L’any 2019, aquests indicadors es van auditar i validar, i la carta ha rebut la seva certificació de compliment de la Norma UNE 93200:2008.

La carta de serveis és una de les eines més utilitzades per comunicar a les persones usuàries quines son les regulacions i normes del servei i els compromisos que s’assoleixen en la prestació del mateix. És un mecanisme per definir els estàndards de servei i establir objectius ambiciosos per la millora continua.

La certificació de compliment de la Norma UNE 93200:2008, doncs, fa que el document es converteixi en una prova de l’assumpció dels compromisos de qualitat i no quedi en una declaració d’intencions sense recorregut verificable.

La certificació en Seguretat Ferroviària

TRAM ha rebut també la certificació en Seguretat Ferroviària Operacional per part d’AENOR que certifica l’acompliment d’una norma o guia de seguretat que s’ha creat seguint els criteris de la normativa de seguretat ferroviària europea i estatal.

Aquesta certificació evidencia el compromís de TRAM amb la seguretat, un dels principals valors de l’empresa, i significa una línia de treball comuna entre els operadors de tramvies i metros per aconseguir una normativa de referència. L’objectiu final és garantir als diferents públics que es treballa en les condicions de seguretat que exigeix tant l’administració com les parts interessades.

A més, TRAM certifica periòdicament diferents aspectes del seu servei i la seva activitat com son la gestió de la qualitat amb la ISO 9001:2015, la gestió ambiental amb la ISO 14001:2015, la gestió de la seguretat i la salut laboral amb la OSHAS 18001:2007, i el certificat AENOR de Servei de Transport Públic de Passatgers UNE EN 13816:2003.