post-image

La línia T4 de la xarxa Trambesòs de TRAM quedarà interrompuda entre les parades Ciutadella | Vila Olímpica i Glòries, de les 08 a les 20 hores de diumenge dia 19 de setembre, per tasques de reparació d’una canonada del servei d’aigües municipals que afecta la plataforma del tramvia al costat de la parada Wellington.

La línia T4, doncs, acabarà el seu recorregut des d’Estació de Sant Adrià a Glòries. Les freqüències de pas de la resta de línies de la xarxa, T5 i T6, no es veuran afectades.

Mentre duri el tall i l’afectació al servei es proposen les següents alternatives de transport:

Bus V21, pel desplaçament del tram entre Glòries i Wellington. Parades: Marina-Monumental; Marina-Ribes; Metro Marina; Marina-Pujades; Marina-Ramon Turró; Vila Olímpica. Amb el recorregut i l’horari actual de la línia, no es modifiquen horaris.

L4 metro per accedir Ciutadella-Vila Olímpica i Wellington, amb enllaços a Urquinaona (L1), Selva de Mar (T4) i Besòs (T5,T6).