post-image

TRAM ha aconseguit la renovació del segell de qualitat d’higiene i control que valida la correcta aplicació de tots els protocols per evitar la propagació de la COVID-19. D’aquesta manera, TRAM continua vetllant per la seguretat dels seus treballadors i treballadores i de les persones usuàries del tramvia, gairebé un any i mig després de la declaració de la pandèmia.

Applus Certification ha estat l’empresa encarregada d’auditar, una vegada més i com l’any 2020, durant una setmana els protocols sobre l’entorn físic, les mesures d’higiene, les mesures tècniques, organitzatives, sobre l’equip i les mesures de control d’accés. Després d’aquest exhaustiu anàlisi, Applus ha certificat que TRAM està aplicant tots aquests protocols de manera adequada i efectiva per tal d’evitar nous contagis de COVID-19 a les seves instal·lacions.

El primer any de pandèmia en xifres

Des de l’inici de la crisi sanitària, TRAM disposa dels protocols necessaris de seguretat i higiene i ha intensificat les tasques de neteja i de desinfecció.

Durant el 2020, hem dedicat més de 5.300 hores extra a les neteges especialitzades, hem garantit la renovació de l’aire dels vehicles cada 5 minuts, hem adquirit gairebé 2.000 mascaretes i més de 1.500 litres de gel hidroalcohòlic per protegir el nostre equip i les persones usuàries; i hem senyalitzat amb més de 2.500 cartells d’informació.

En total, TRAM ha dedicat 266.389 € a pal·liar els efectes de la COVID-19 a les seves instal·lacions i ha destinat 230.892 € a ajudar els col·lectius més desfavorits i perjudicats per les circumstàncies a través de donacions i col·laboracions solidàries.

Amb la certificació d’Applus, es confirma que l’esforç que l’empresa està fent des de la declaració de la pandèmia és l’adequat i s’aplica correctament.