post-image

TRAM ha aconseguit el segell de qualitat d’higiene i control que valida la correcta aplicació de tots els protocols per evitar la propagació de la covid-19. D’aquesta manera, TRAM continua vetllant per la seguretat dels seus treballadors i treballadores i de les persones usuàries del tramvia.

Applus certification ha estat l’empresa encarregada d’auditar durant una setmana els protocols sobre l’entorn físic, les mesures d’higiene, les mesures tècniques, organitzatives, sobre l’equip i les mesures de control d’accés. Després d’aquest exhaustiu anàlisi, Applus ha certificat que TRAM està aplicant tots aquests protocols de manera adequada i efectiva per tal d’evitar nous contagis de covid-19 a les seves instal·lacions.

Des de l’inici de la crisi sanitària, TRAM va posar en marxa els protocols necessaris de seguretat i higiene i es van intensificar les tasques de neteja i de desinfecció. Al mateix temps, es van iniciar els procediments necessaris per garantir que les instal·lacions i els tramvia són espais segurs, com la resta del transport públic que també està reforçant els seus protocols. Ara, la certificació d’Applus confirma que l’esforç que l’empresa està fent tots aquests mesos és adequat i s’aplica correctament.

TRAM recorda a les persones usuàries que l’ús de la mascareta és obligatori i que cal mantenir una bona higiene de mans i recorda que, si es segueixen aquestes indicacions, el transport públic és un espai segur.